اين عكس را گرفتيم....


كه روزي هم ديگر را ترك كرديم ...


ببينيم كداممان با حسرت به عكس


نگاه ميكنیم...

[ سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 ] [ 13:10 ] [ ;)f&$ ]

[ ]


فقط برای یک بار !

مرا در افسون مبهم یک دروغ
شناور کن !
سر به گوش من بگذار ..!

و آرام بگو : دوستت دارم….!


[ سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 ] [ 13:8 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

من بین


شک کرده بودم کسی بین ماست ...

اما فهمیدم من بین دو نفر بودم

 

[ سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 ] [ 13:7 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

“دست خالی را باید بر سر کوبید”

دست هایم خالی اند... جای خالی دستهای تو را هیچ کس برایم پر نمیکند 

راست میگفت شاملو: دست خالی را باید بر سر کوبید”


[ دوشنبه بیست و چهارم تیر 1392 ] [ 17:25 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

کاش

کاش فقط بودی وقتی بغض میکردم بغلم می کردی  
 و می گفتی ببینم چشماتو منو نگاه کن 
 اگه گریه کنی قهر می کنم میرما...
 
 
 

[ دوشنبه بیست و چهارم تیر 1392 ] [ 17:21 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

نقاشی کشیده ام

ازصورتت نقاشی کشیده ام همانطور که دلم می خواست .باشی حالا چشمانت فقط مرا می بیند و لبخند همیشگی ات لحظه های نبودنت را می پوشانند. فقط مانده ام  هوس بوسیدنت را چه کنم؟!

 

[ دوشنبه بیست و چهارم تیر 1392 ] [ 17:17 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

عزیزم

عزیزم چه زیبـا اجرا می کنـی

خط به خط تمام گفتــــه هایم را

خواســـته هایم را

هه !!!!

امـــــا

برای دیگری!

 

 


 

 


[ دوشنبه بیست و چهارم تیر 1392 ] [ 17:11 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

حتی تمام موارد...

  آن قدر جای تو  خالی است که هیچ گزینه ای

    آن را پر نمی کند.

              حتی تمام موارد...

srldx5t3axps8tjwce4y.jpg

[ یکشنبه بیست و سوم تیر 1392 ] [ 17:18 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

“خیال”

باز هم “خیال” تو مرا “برداشت” !


کجا می برد نمی دانم ؟!

 

[ یکشنبه بیست و سوم تیر 1392 ] [ 17:17 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

"اتــــــفـاق"

عــاشقــانـه هــایـم

تــمـامـی نــدارنــد !

وقــتـی تـــــــــــو..

بــــــــــــــهـتـریـن

"اتــــــفـاق"زنــدگـی ام هستی.

ایکون های ونوس

 

[ یکشنبه بیست و سوم تیر 1392 ] [ 17:14 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

قسم

دنیاي عجيبي شده است . . .

براي دروغ هايمان ،

خدا را قسم ميخوريم ،

و به حرف راست که ميرسيم ؛

مي شود جان ِ تــو ...

 

عکس های عاشقانه

[ یکشنبه بیست و سوم تیر 1392 ] [ 17:11 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

دیروز....

دیروز

عبور تو در کوچه ها وزید ،

و هنــــوز

دهان پنجره ها باز مانده است !

 

[ یکشنبه بیست و سوم تیر 1392 ] [ 17:9 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

به سلامتی اونی که ...

به ســــــــلامتیِ اونی که تو عصبانیت خواست آرومم کنه ...

هر چی از دهنــم در اومد بهش گفتم .

آخــــرش گفــت :

بهتری ؟

 

73353049747360796392.jpg

[ یکشنبه بیست و سوم تیر 1392 ] [ 17:7 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

نمیدانم 

دل من نازک است یا چشمان تو تیز ...!

هرگاه نگاه به تو میدوزم ،

بند دلم پاره میشود ...!

 

[ یکشنبه بیست و سوم تیر 1392 ] [ 17:3 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

ترکت نمیکنم .

چسبیده ام به تو ،

بسان انسان به گناهش !

هرگز ترکت نمیکنم .

 

[ یکشنبه بیست و سوم تیر 1392 ] [ 16:59 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

صدا ميكنم " تـــــــــو " را ؛

- صدا ميكنم " تـــــــــو " را ؛
اين " جان" كه ميگويي ....
جانم را ميگيرد !
نزن اين حرف ها را ،
دل من جنبه ندارد ؛
موقعي كه نيستي ....
دمار از روزگارم در مي آورد!!
  

[ یکشنبه بیست و سوم تیر 1392 ] [ 16:57 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

غریــــــــبـــــــه

  ترجیح مــیدهم همــه را غریبــه صـدا کنم!


تا وقتــی از پشت خنجر میزننـد؛


با خودم بگویم: بـی خیال..


از غریــــــــبـــــــه بیش از ایـن انتظاری نیست

[ جمعه بیست و یکم تیر 1392 ] [ 17:34 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

اشک

پيازم که خردمیکنی براش اشک میریزی ازپیازهم کمتر

بودم مراخردکردوخندید!!!!!! 

 

[ جمعه بیست و یکم تیر 1392 ] [ 17:32 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

چشمک

درد من

 چشمانی بود که به من اشک هدیه میداد و به دیگران 

چشمک

 

www.iconha.blogfa.com

[ جمعه بیست و یکم تیر 1392 ] [ 17:29 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

ابراهیم نیستم ولی

 

ابراهیم نیستم ولی

غرورم را قربانی کسی کردم

کـــه ارزش گــــوسفند هم نداشــت!

[ پنجشنبه بیستم تیر 1392 ] [ 20:41 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

✿ツدستــم را داغ مـی گـذارم

✿ツدستــم را داغ مـی گـذارم

کہ نبینمـت دیگـر،

تـو امـا هــر‏شـب

داغــم را تـازه مـی کنــی...

[ پنجشنبه بیستم تیر 1392 ] [ 20:36 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

خیلی از ادمـــــــــــــــــــــــــــــــا
مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
عکــــــــــــــــــــــــــــــس
می موننـــــــــــــــــد
بزرگشــــــــــــون
که کنـــــــی
کیفیتشون
پاییـــن
میاد

[ پنجشنبه بیستم تیر 1392 ] [ 20:33 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

در و دیــــــــــــــوار اتـــــــــــــــــاقم

 

در و دیــــــــــــــوار اتـــــــــــــــــاقم

بـــــــــــــــوی خـــــــــــ♥ـــــــون میدهـــــــــــــد

مـــــــــــن امشـــــــــــب

تمــــــــــــــام وابستگــــــــــــــــــی ام را

بـــــــــــــه تیــــ♥ـــــــغ کشـــــــــــــیده ام

[ پنجشنبه بیستم تیر 1392 ] [ 20:32 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

از بس خوابت را دیده ام...

دیگر نمی گویم “خوابم می‌‌آید”...

می‌گویم “یـــــــارم می‌‌آید”...

وعده ی ما همان رؤیای‌ همیشگی !!!

[ پنجشنبه بیستم تیر 1392 ] [ 20:30 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

فقط برای عشقم

به تو سوگند
وبه نذر گل سرخ
وبه پروانه
که در عشق فنا می گردد
زندگی زیبا نیست
انچه زیباست تویی
یادمان باشد از این غمکده روزی برویم
که کسی عطر تو را حس نکند
و ندزدد تو را از من
و من هیچ شوم
تو که اغاز منو لحظه ی پایان منی

 

 

[ پنجشنبه بیستم تیر 1392 ] [ 12:38 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

تنهـــایـــی همیـــــن اســــت

تنهـــایـــی همیـــــن اســــت

تکــــرار نا منظــــم من بــــی تـــو…

بــی آنـــکه بــدانـی برای تو نفـــس میکشـــــم!
[ پنجشنبه بیستم تیر 1392 ] [ 12:28 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

بـه شـــوق ِ دیــــدارت …

بـه شـــوق ِ دیــــدارت …


چه آب و جـارویــی


راه انـــداخــتــه انـــد !


چشـم هـا و مـژه هـایـم …

 

[ پنجشنبه بیستم تیر 1392 ] [ 12:28 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

تــــــمام گمــــشده منــــــی....

نـــــــیمه گمشده ام نیستی....که با نیمه دیگـــــر به جستجویت برخـــــیزم.....

تــــو....

تــــــمام گمــــشده منــــــی....[ پنجشنبه بیستم تیر 1392 ] [ 12:25 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

توراهرگز آرزونخواهم کردهرگز

توراهرگز آرزونخواهم کردهرگز...

چون محال می شوی مثل همه آرزوهایم!!
 

[ پنجشنبه دوم خرداد 1392 ] [ 18:35 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

کـاش مـی فـهـمیـدی ....

کـاش مـی فـهـمیـدی ....

قـهـر میـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری و بـلـنـدتـر بـگـویی:

بـمان...نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛ و آرام بـگویـى:هـر طور راحـتـى ... ! ...

[ پنجشنبه دوم خرداد 1392 ] [ 18:33 ] [ ;)f&$ ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید